Rö Station - Del 14 - Ihopsättnings status

I detta avsnitt visar jag hur resultatet blev efter att ha limmat korken på plats.

På bilden visas den modul som visar infarten från Rimbohållet. När man ser modulerna ser man denna modul har längre infart än på andra sidan av stationen, vilket är ett resultat av att jag ville inte ha en skarv vid en växel eller vissa terrängelement. Vi får ser om jag fick till det.

xxxxxx

På bilden nedan visas mittmodulen, där stationshuset kommet att finns på hitom sidan ungefär mitt på. På andra sidan spåren kommer ett godsmagasin att finnas.

xxxxxx

På bilden visas infarten från Stockholm. Det kommer att finnas en semafor vid modulkanten som styr infarten samma sak från andra sidan,från Rimbo hållet. Har inte hittat några bilder på hur dessa såg ut,så jag har antagit att semaforerna var kvar efter elektrifieringen. Någon får rätta mig om jag har fel.

xxxxxx

På bilden nedan ser man skruvarna mellan två moduler. Där tre spår skall samsas. Skruvarna är av mässing och jag förborrade så att inte lindträet skall spricka.

xxxxxx

När jag började sätta ihop modulerna märkte jag att den nya modulen och de gamla inte hade hålen på rätt ställe. Jag hade glömt eller förträngt att jag fick mina moduler i en tidig batch och dessa hade hålen placerade på fel ställe. På bilden ser man hur mycket detta är. Kanske fungerar hemma men inte och jag skall släpa med mig modulerna på någon träff i framtiden. Här får jag göra en rättning.

xxxxxx

I nästa avsnitt visar jag hur tog bort hålen och en bit av honeycomb-materialet för stoppa i en iläggs bit samt sedan borra nya hål för aluminiumröret.

 

Mina modelltåg

Dessa sidor visar alla lok, vagnar och annat som jag har i skala N.
Vilka projekt och recensioner.

Till mina modelltåg >

Mina moduler

Denna sida innehåller beskrivningar av alla mina moduler, hur de är byggda samt vilken status de har för tillfället. För tillfället är Förstingen, två stycken 22,5 graders moduler, två stycken 45 graders moduler samt Rö station med sina tre moduler. Dessa bildar mina hemmabana, som får plats i mina två rum och kök. Öppen planlösning. Modulerna är byggda enligt FREMO standard och skala N.

Till mina moduler>

Bra Länkar

En kort lista till andra länkar där jag är antingen äger eller är webmaster. Håll till godo.

skeppsmodeller.se >

shipmodelling.eu >

e-legitimation.info >

stockholmsskalabat.se >